Menu Close

ไส้กรอกไก่ รสชีส

ไส้กรอกไก่ ชีสสเปเชียล  มี 3 ขนาดบรรจุ

  • 22 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FCS1]
  • 12 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FCS2]
  • 8 ชิ้น 330 กรัม [รหัสสินค้า FCS5]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0002

เลขฮาลาล

21 K584 002 01 63

 

CHICKEN SAUSAGE WITH DOUBLE CHEESE FLAVOUR

SKU: FCS Category:

ไส้กรอกไก่ ชีสสเปเชียล  มี 3 ขนาดบรรจุ

  • 22 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FCS1]
  • 12 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FCS2]
  • 8 ชิ้น 330 กรัม [รหัสสินค้า FCS5]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0002

เลขฮาลาล

21 K584 002 01 63

 

CHICKEN SAUSAGE WITH DOUBLE CHEESE FLAVOUR

You may also like…

  • ไส้กรอก แหนมไก่ มี 4 ขนาดบรรจุ 24 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FNM1] 12 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FNM2] 10 ชิ้น 420 กรัม [รหัสสินค้า FNM8] 9 ชิ้น…