Menu Close

จัดให้พนักงานได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-19

บริษัท ท๊อปฟู้ดเอเชีย จำกัด มีนโยบายป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของ COVID-19 โดยให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองเชิงรุก ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี และกระทรวงแรงงาน แก่พนักงานของบริษัททั้งหมด 100% ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ตลอดจนมีมาตรการคุมเข้ม

  • คัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
  • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สวมถุงมือ ไม่มีการสัมผัสสินค้าโดยตรง
  • ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เครื่องจักรอุปกรณ์ พื้นที่การปฏิบัติงาน โรงอาหารและรถรับส่งพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ
  • ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องวัคซีนป้องกัน COVID-19 และจัดหาวัคซีนทางเลือกเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคน

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคนและความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและการส่งมอบสินค้าภายใต้แบรนด์ Top GP จากบริษัทสู่ลูกค้าทั่วประเทศ

” เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน “👍