Menu Close

รู้ไหม? เราสามารถตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยได้ด้วยตนเอง

ปกติเวลาเราซื้อสินค้าเรามักจะดูฉลากต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ หลายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยได้รับการรับรอง “ฮาลาล” รู้ไหมว่าเราสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าสินค้านั้นๆ ผ่านการรับรอง “ฮาลาล” จริงหรือไม่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ฮาลาลไทย” (“Halal Thai”) ที่จัดทำโดยองค์กรศาสนา สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดได้ทันทีทั้ง 2 ระบบ

โดยแอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่างๆ ต่อผู้บริโภค ดังนี้

  1. สามารถตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย โดยเป็นข้อมูลแบบออนไลน์ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
  2. เข้าถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยที่มีการขอรับรองใหม่
  3. ใช้เพื่อการเข้าถึงผู้ประกอบการ หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า
  4. เพิ่มความเชื่อมั่นใจในการบริโภคสินค้า เนื่องจากสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยตัวท่านเอง
  5. ใช้เพื่อแจ้งเรื่อง-ร้องเรียน ผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้เช่นกัน

ตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูล

เข้า Google Play Store เพื่อโหลดแอป
กรอกรหัสฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์
รับทราบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย ต้องระบุหมายเลขฮาลาลไทยบนบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายรับรองฮาลาลไทยอย่างชัดเจน เพื่อผู้บริโภคสามารถนำหมายเลขมาตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ถ้ามีแค่เครื่องหมายรับรองฮาลาลไทย แต่ไม่มีหมายเลขฮาลาลไทยบนบรรจุภัณฑ์ ให้สันนิษฐานก่อนเลยว่ามีการทำปลอม ละเมิด หรือ ไม่มีการขอรับรองฮาลาลไทย โดยสามารถใช้แอปพลิเคชันถ่ายรูปสินค้าที่สงสัย แจ้งเรื่อง-ร้องเรียน เพื่อตรวจสอบได้ทันที

แหล่งที่มาข้อมูล :

มาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย halal.co.th, cicot.or.th, halalscience.org