Menu Close

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2564 สืบสานประเพณีไทย

โดยในวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ทางทีมงาน TOP FA ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สุขสันต์วันสงกรานต์ 2564 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย ในกิจกรรมนี้ได้มีการจัดรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากทีมผู้บริหาร และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด